vogels

Deze pagina wordt aan gewerkt

Op deze pagina ziet u een verscheidenheid aan vogels, het pimpelmeesje tot één van de grootste roofvogels nl. de Harpijarend, die in staat is om een brulaap uit de boom te plukken.

witte kwikstaart
OostvaarderPlas Ijsvogel
Blauwborst Schermer
Heerhugowaard Heggenmus
Wieringermeer (blonde) Buizerd
Georgie Nachtzwaluw
Spanje Rode Wouw
Spanje (Ebro Delta) Sperwer
Klapekster Oostvaarderplas
Roodborst ( European Robin)
Zanglijster (Song Trush)
Harpij arend (Vultur Harpyja)

 

Grutto Pettemmerpolder
bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Blauwe Reiger (Ardea cinrea)
grasmus
bruine kieken dief (juv)
Vale Gier (juven) (Gyps fulvus)
Extremadura Vale Gier (ad)
Steenuil (Athene noctua)
Zwarte roodstaart (Phoenicures ochruros)
Val Gier (ad)
zwarte kraai(Corvus cornic)

 

Blauwe ekster (Cyanopica cyanus)
Vale Gier
Vale Gier
Rode Wouw (Milvus milvus)
Bos Uil (Strix aluco)
Tijger Vink (Amandava amandava)
St. Helanafazantje (Estrida astrild)
Kraanvogel (Grus grus)
Monniksgier (Aegypius monachus)
Rode Wouw in Extremadura