vogels

Deze pagina wordt aan gewerkt

Op deze pagina ziet u een verscheidenheid aan vogels, het pimpelmeesje tot één van de grootste roofvogels nl. de Harpijarend, die in staat is om een brulaap uit de boom te plukken.

witte kwikstaart
OostvaarderPlas Ijsvogel
Blauwborst Schermer
Heerhugowaard Heggenmus
Wieringermeer (blonde) Buizerd
Georgie Nachtzwaluw
Spanje Rode Wouw
Spanje (Ebro Delta) Sperwer
Klapekster Oostvaarderplas
Roodborst ( European Robin)
Zanglijster (Song Trush)
Harpij arend (Vultur Harpyja)

Grutto Pettemmerpolder
bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Blauwe Reiger (Ardea cinrea)
grasmus
bruine kieken dief (juv)